Skip to content

O Firmě

 Profil společnosti Jiří Rigó, s.r.o. Vítkov

Firma Jiří Rigó, s.r.o. byla založena 1. 7. 2010. Stala se nástupkyní firmy Jiří Rigó, která byla založena jako fyzická osoba v roce 1990.

Od svého počátku byla náplň výroby zaměřená na výrobu těsnění pro sanitární techniku, vodovodní, plynové a teplovodní vedení. Mimo to se ve firmě vyrábělo těsnění pro všeobecné použití.

Nárůst poptávky a objemu výroby si vyžádal větší prostory pro podnikání. Proto se firma v roce 1994 přestěhovala z garáže rodinného domku do pronajatých prostor tehdejší Hedvy ve Vítkově.

Firma se postupně rozšiřovala a rozvíjela a do jejího strojního vybavení přibyly vysekávací stroje, etážové gumárenské lisy, malý kalandr a vytlačovací stroj.

Díky tomuto strojnímu vybavením firma zvětšila svoje výrobkové portfolio o lisované výrobky z pryže.

Další výrobní činností firmy byla v roce 1996 výroba slepovaného těsnění pro automobilový průmysl.

S navýšením výroby úzce souviselo i navýšení počtu zaměstnanců. V těchto letech pracovalo ve firmě okolo 30 zaměstnanců.

Začátkem roku 2001 jsme byli postaveni před vážný problém, uvolnit pronajaté prostory pro potřeby rozvíjející se pronajímající společnosti.

Proto jsme byli nuceni začít hledat nové výrobní prostory a prioritou bylo tyto nové prostory převést do vlastnictví firmy.

Po úmorném hledání a jednání se nám podařilo koupit část nemovitosti od ČSAD Ostrava.

Nezbytnými stavebními úpravami se nám podařilo vybudovat nové výrobní prostory, skladovací prostory, zázemí pro zaměstnance a pro vedení firmy nové kancelářské prostory.

Po celé této rekonstrukci byl objekt v květnu 2004 zkolaudován a firma se přestěhovala do nové, vlastní provozovny na Selské ulici ve Vítkově.

K nezbytné rekonstrukci celého objektu přibyla ještě v roce 2005 výstavba vlastní trafostanice, ze které je celá firma napájena elektrickým proudem.

Současná výrobní náplň je tvořena výrobou těsnění pro automobilový průmysl, která představuje 60% výroby, dále výrobou sanitárního těsnění pro vodo-topo-plyn, která zabírá 25% výroby a výrobou lisovaných výrobků z pryže s podílem 15% objemu výroby.

Celý výrobní proces i chod celé firmy je kontrolován a řízen Příručkou kvality a systémem managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001.

Společnost je kontrolována nezávislým certifikačním orgánem v pravidelných auditech, což je dokladováno držením Certifikátu.

Hlavním cílem společnosti je neustálé zlepšování, kvalita výroby a spokojený zákazník.